Bezpłatne szkolenia dla organizacji non profit

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Działasz jako wolontariusz? Od dziś możesz ubiegać się o szkolenia, które rozwiną kompetencje członków waszej organizacji. Za swoją nauke nie zapłacicie jednak ani złotówki.

Mimo, że instytucje działające non profit organizują nader wartościowe projekty i rekrutują do nich pełnych energii wolontariuszy, to doskwiera im brak profesjonalnego przygotowania z zakresu zarządzania. A na kursy czy studia podyplomowe najczęściej nie mają środków.

Szkoleniowcy z Fundacji Training Projects postanowili wolontariuszom pomóc.  Aktywistów działających w tzw. sektorze NGO zapraszają na całkowicie darmowe warsztaty z kilku dziedzin rozwojem projektów wolontarystycznych.  Wszyscy zainteresowani uczestnictwem  mogą zapisać się na warsztaty kontaktując się pod e-mailem [email protected] 

Rejestrować się mogą formalnie zarejestrowane jednostki, jak również indywidualni działacze.  Niezależnie od formy funkcjonowania, każdy poprosić o zapisanie go na wybrany kurs.  Nie jest wymagany żaden własny wkład finansowy, jednakże beneficjenci powinni znaleźć miejsce prowadzenia warsztatu – np. ich własna siedziba czy miejska biblioteka. 

Jakie tematy szkoleń są dostępne?

zarządzanie projektem w organizacji non profit

przywództwo w zespole wolontariuszy – kompetencje lidera

komunikacja w organizacji

rozwiązywanie problemów społecznych

negocjacje ze sponsorami

jak uzyskać rozgłos dla idei lub zmian społecznych

rozwiązywanie konfliktów w grupie wolontariuszy

prowadzenie prezentacji i przemówień

planowanie zadań 

warsztaty rozwojowe dla coachów

Akcja Fundacji Training Projects nie jest ograniczona czasowo – wnioski zgłaszać można w dowolnym czasie. Jednak szkoleniowcy nie gwarantują ufundowania kursu w odpowiedzi na każdą prośbę. Kryterium jest liczba dostępnych w danym kwartale miejsc jak również jakość aplikacji. 

- Chcemy dać szansę samorozwoju – mówi Dorota Owczarska, pomysłodawca akcji. – Mamy na dzieję że dzięki nam prowadzone przez wolontariuszy projekty będą coraz bardziej profesjonalne, nawet w poczatkujących instytucjach. Tam wsparcie merytoryczne i pomoc ekspertów są nieraz potrzebne nawet bardziej niż dotacje i sponsorzy. W wielu miejscowościach widzimy spore niewykorzystane fundusze unijne, bo organizacje nie wiedzą jak przygotować profesjonalnych projekt. Chcemy choć spróbować odrobinę to zmienić.  Tagi: