Dofinansowanie dla przedsiębiorstw na szkolenia

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Spis aplikacji, które będą miały przyznaną pomoc publiczną w przyszłym kwartale:

Całościowe uproszczenie procesów B2B w zakresie działalności sprzedaży elektronarzędzi, narzędzi i osprzętu, maszyn i urządzeń przemysłowych dzięki wdrożeniu modelu B2B

Wszechstronne unowoczesnienie procesu realizacji usług doradczych i szkoleniowych pomiędzy FreshMazovia Consulting Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez zaimplementowanie od a do Z modelu IT typu B2B.

Kompletne opracowanie dedykowanej infrastruktury dostępowej, w celu likwidacji białych plam w dostępie do szerokopasmowego Internetu na terenach wiejskich powiatów brzozowskiego i strzyżowskiego.

Budowa infrastruktury informatycznej spełniającej standardy umożliwiające współpracę biobanku onkologicznego z europejskimi sieciami naukowo-badawczymi

Kompletne opracowanie sieci teleinformatycznej w miejscowościach Zakrzewo, Godziszewo, Nowa Tuchorza, Tuchorza, Stara Tuchorza, Reklin, Reklinek, Siedlec, gmina Siedlec.

Dokonanie zgłoszenia patentowego w procedurze PCT na system zamków łączących elementy konstrukcyjne w obiektach małej architektury, elewacji, budynków gospodarczych mało gabarytowych

Dokonanie zgłoszenia wynalazku do ochrony prawnejprzez NOWAK INNOVATIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Międzynarodowej Procedury PCT

E-system zarządzania produkcją konstrukcji stalowych i Elektroniczny System Ewidencji SPOIN - nowatorskie e-usługi dedykowane branży konstrukcji stalowych.|Innowacyjna technologia inteligentnego budownictwa energooszczędnego, pasywnego i zero energetycznego szansą na wzmocnienie konkurencyjności Podlaskiego Klastra Budownictwa Pasywnego

Teleinformatyczna platforma dystrybucyjna klasy B2B dla optymalizacji i automatyzacji modeli biznesowych pomiędzy Firmą Bumerang Sp. z o.o. a jej partnerami i kontrahentami.

Internetowy system do zarządzania Praktyką Weterynaryjną z ogólnopolską bazą danych e-książeczka zdrowia oraz multimedialny portal dla miłośników psów i kotów.

Ochrona patentowa - Tkaniny z włókien celulozowych zawierające nanoligniny, metoda zastosowania nanolignin na tkaninach i wykorzystanie nanolignin w produkcji tkanin

Zaprojektowanie i budowa wielowariantowej, bezzałogowej platformy latającej - ZENIT klasy MALE, z przeznaczeniem do wykorzystania do zadań rozpoznawczych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań morskich.

Zaprojektowanie i wdrożenie kompleksowych testów do diagnostyki predyspozycji genetycznych wybranych chorób nowotworowych w oparciu o technologię mikromacierzy DNA.

Zaprojektowanie nowych rozwiązań z zakresu aktywnych zabezpieczeń przeciwkorozyjnych z wykorzystaniem metody ochrony katodowej realizowane przez firmę Corrpol z Gdańska

Podniesienie efektywności biznesowej GD&K Sp. z o.o. poprzez automatyzację wymiany informacji zewnętrznej z kontrahentami oraz usprawnienie komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie.

Poprawa konkurencyjności grupy poprzez zaimplementowanie od a do Z nowoczesnego systemu B2B dla kluczowych partnerów Wnioskodawcy, jako element zinformatyzowania współpracy

Rozwój mikrokoncernu z położeniem nacisku na stowrzenie i wypromowanie portalu społeczno - informacyjnego, umożliwiającego użytkownikom tworzenie wątków wraz z opcją dyskusji.

Spersonalizowana interaktywna dystrybucja skatalogowanego kontentu mobilnego lub usług mobilnych za pośrednictwem platformy mobilnej - Platforma Interaktywna

Zaprojektowanie w pełni nowatorskiego portalu wspomagającego przeprowadzanie postępowań z zakresu prawa zamówień publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego online- e-publicznydoradca.pl

Stworzenie calkowicie nowatorskiej e-usługi w postaci portalu społecznościowego dla studentów będącego platformą służącą do wymiany e-informacji, e-danych i e-ogłoszeń.

Opracowanie teleinformatycznego serwisu przetwarzania informacji i generowania raportów związanych z rynkiem nieruchomości wyposażonego w narzędzia diagnostyczne i publikacyjne.

Zaprojektowanie internetowej platformy do kompleksowego zarządzania imprezami sportowymi oraz portalu zrzeszającego zawodników i kluby różnych dyscyplin sportowych.

Opracowanie platformy elektronicznej o charakterze usługowo-społecznościowym służącej do gromadzenia, analizowania oraz wymiany informacji dotyczących sympatyków europejskich klubów piłkarskich.|Zaprojektowanie platformy oferującej automatyczną diagnozę stanu i poziomu kompetencji dzieci oraz możliwość ich rozwoju przy wykorzystaniu e-learningu innowacyjną metodą psychologii narracyjnej

Opracowanie zautomatyzowanej, internetowej platformy z bazą zdjęć, obrazów i grafik do odnalezienia obrazów identycznych lub podobnych znajdujących się w sieci Internet wraz z API dla sklepów i hurtowni teleinformatycznych.

System wspierający proces zakupu stylizacji stworzonych przez użytkowników serwisu, stylistów lub projektantów w oparciu o indywidualne cechy wyglądu i osobowości użytkownika.

Uzyskanie ochrony patentowejw kraju i za granicą dla wynalazku objętego zgłoszeniem międzynarodowym PCT/PL2005/00006 Determining a predisposition to cancer

Uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazku pod nazwą Sposób wytwarzania materiału o właściwościach fotokatalitycznych i biobójczych zawierającego zorientowane przestrzennie nanorurki ditlenku tytanu modyfikowanego metalami, zwłaszcza szlachetnymi.

Zaimplementowanie od podstaw aplikacji B2B optymalizującej współpracę z zleceniodawcami, dostawcami i podwykonawcami w zakresie organizacji akcji brandingowych i rebrandingowych.

Zaimplementowanie od podstaw do działalności Rudiger Finance Sp. z o. o. calkowicie nowatorskiej platformy B2B w celu integracji systemów zdalnych i automatyzacji wymiany danych z Partnerami

Wdrożenie w pełni nowatorskiego systemu B2B wspomagającego planowanie i zarządzanie projektami edukacyjnymi dla branży farmaceutycznej w celu automatyzacji procesów biznesowych pomiędzy firmą S&P Partners i jej partnerami.

Zaimplementowanie od podstaw calkowicie nowatorskiej platformy B2B w celu automatyzacji modeli biznesowych realizowanych przez STYL AUTO PHU we współpracy z partnerami biznesowymi.|Zaimplementowanie od podstaw internetowej platformy dystrybucyjnej klasy B2B w firmie MISTAL dla optymalizacji i automatyzacji efektywności modeli biznesowych z partnerami i kontrahentami.

Zaimplementowanie od podstaw nowoczesnego procesu B2B w firmie PUH AKUM S.C. BIURO OBRACHUNKOWE ALFREDA I LESZEK KIJANKA w celu automatyzacji modeli biznesowych zachodzących pomiędzy Wnioskodawca a Partnerami

Wdrożenie produkcji pakietów szklanych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii nanoszenia powłok wielowarstwowych metodą magnetronową w firmie BOHAMET

Zaimplementowanie od podstaw przez Komex Izabela Kliszcz-Hildenhagen dedykowanego procesu integrującego systemy zarządzania przedsiębiorstwem pięciu współpracujących przedsiębiorstw.

Wdrożenie procesu B2B, a także profesjonalnego procesu przetwarzania danych w formule SaaS w firmie ORBITGAZ BYTOM Spółka Cywilna Jarosław Szczerba, Bernadeta Szczerba w celu usprawnienia strategicznych modeli biznesowych.

Wdrożenie systemu klasy B2B wspomagającego zarządzanie procesami logistycznymi w zakresie łańcucha dostaw pomiędzy Koordynatorem a uczestnikami Sieci Kontrahentów oraz pogłębienie współpracy w zakresie planowanych do sprzedaży towarów w ramach Sieci

Wprowadzenie na rynek e-usługi polegającej na dostarczeniu użytkownikom pełnej informacji o istniejących miejscach rozrywki i imprezach na terenie województwa śląskiego.

Wsparcie na pozyskanie ochrony autorskiejwynalazku - technologia otrzymywania surowców pierwotnych z odpadów PET - w ramach zgłoszenia międzynarodowego PCT.

Wsparcie ochrony własności intelektualnej tworzonej w Instytucie Technik Innowacyjnych EMAG w wyniku prac B+R z obszaru procesu wzbogacania węgla w zakładach przeróbczych.

zakup aplikacji B2B w celu automatyzacji procesów związanych ze składaniem oraz realizacją dostaw urządzeń telekomunikacyjnych i IT poprzez automatyzację.Tagi: