Kim jestem

Autor: admin
Data publikacji: 05.06.2018

Zarządzanie zasobami ludzkimi i rozwój osobisty pracowników są obszarami, w przypadku których wielu kadry kierowniczej popełnia mnóstwo błędów. Lekceważenie i instrumentalizm w stosunku do zatrudnionych pracowników czy przekraczanie bez przerwy granic z uwagi na swoją pozycję to zaledwie niektóre grzechy, które spotkać można w relacjach pomiędzy pracownikami a szefami.


Gdy stosunki panujące w jakiejś firmie między pracodawcą a załogą należałoby poprawić, to bardzo chętnie spróbuję w tym pomóc. W pracy, którą wykonuję skupiam się przede wszystkim na kompleksowym podejściu, zajmując się wszystkimi obszarami w nieco większym przedziale czasu. Tym sposobem mogę spojrzeć na daną firmę, poznać jej długofalowe cele, i dostosować do tego działania optymalizacyjne.


Z pewnością przydatne jest w wykonywaniu pracy zdobyte doświadczenie. Skończyłam między innymi kierunek psychologiczny wydziale psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, o specjalności psychologia pracy i organizacja. Po skończeniu tej uczelni nadal poszerzałam swoje wiadomości, zapisując się na dodatkowe kursy z dziedziny optymalizacji procesów pracowniczych, doradztwa zawodowego oraz mediacji i negocjacji.


Dzięki umiejętnościom, które przez lata zdobywałam mogę wykazywać się pełnym profesjonalizmem podczas realizacji zleceń dla swoich klientów. Dotychczas miałam okazję współpracować z dużą ilością prywatnych firm, oraz z jednostkami  administracyjnymi i organizacjami pozarządowymi. Pracuję z podmiotami, dla których wykonuję prace we wszystkich obszarach wiążących się z HR, czyli w procesach rekrutacji oraz motywowaniu pracowników i ich rozwoju.


Mogę się również zajmować pracami wdrożeniowymi dotyczącymi mechanizmów wykorzystywanych do zarządzania pracowniczymi zasobami, a poza tym treningami i rozwojem zawodowym. Chętnie dzielę się swoimi umiejętnościami, między innymi przy pomocy opracowanego przed kilku laty poradnika dla specjalistów zajmujących się Human Resources a także licznych artykułów w branżowych pismach.


Każde moje zlecenie to między innymi ochrona informacji o wszelkich sprawach, dyskrecja i zaufanie będą dla mnie niezwykle istotne. Zajmuję się między innymi wykonaniem audytów kompetencyjnych, wyznaczam nowe definicje norm i zasad  oraz ulepszam zagadnienia związane z kadrami. Chętnie także realizuję gry zespołowe dla pracowników, które dadzą nowe umiejętności równocześnie zwiększą poziom motywacji do lepszej pracy.Tagi: